" زو چونگ جی" و نسبت محیط دایره

" زو چونگ جی" و نسبت محیط دایره

محاسبه نسبت محیط دایره یک موضوع پژوهشی بسیار مهم و مشکل به حساب می آید. بسیاری ریاضی دانهای قدیم چین برای حساب کردن نسبت محیط دایره تلاش می کردند و ثمراتی که " زو چونگ جی" در قرم 5م به آن نائل آمد، یک جهش بزرگ در مسیر محاسبه دایره محسوب می شود . " زو چونگ جی" ریاضیدان و منجم بزرگ چین قدیم است. سال 464 میلادی وی 35 سال داشت و محاسبه نسبت محیط دایره را آغاز کرد.

در قدیم مردم چین این موضوع را می دانستند که دایره بیش از 3 برابر قطر است. اما نظرات اینکه محاسبات دیگر چگونه باید انجام شود و شعاع دایره را چگونه باید اندازه گیری کرد و غیره متفاوت بود . قبل از " زو چونگ جی"، " لیو هوی" ریاضیدان چین نسبت محیط دایره را تا چهار شماره بعد از صفر محاسبه می کرد. " زو چونگ جی" بر اساس نظریات افراد قبلی و بعد از پژوهش های سخت و تکرار محاسبات نسبت محیط دایره ؛ آن را به 7 شماره بعد از صفر افزایش داد . ( بین 3.1415926 و 3.1415927) . هنوز معلوم نیست که " زو چونگ جی" با چه شیوه ای به این نتیجه دست یافت .

" زو چونگ جی" نسبت محیط دایره را محاسبه کرد . تا اینکه بعد از بیش از

" زو چونگ جی" و نسبت محیط دایره

یک هزار سال ریاضی دان های خارجی به نتیجه ای یکسان دست یافتند . برای یادبود سهم برجسته وی ، بعضی کارشناسان تاریخ ریاضی خارجی پیشنهاد می کنند که نسبت محیط دایره π نسبت " زو" نامیده شود. غیر از موفقیت در محاسبه نسبت محیط دایره ، " زو چونگ جی" به اتفاق پسرش با شیوه ای زیرکانه محاسبات نجومی کره زمین را انجام می داد . اصل که مورد استفاده آنها قرار گرفت، در غرب اصل "کاوالیری" (cavalieri) نامیده می شود، اما این اصل یک هزار سال بعد از " زو چونگ جی" توسط "کاوالیری" ریاضیدان ایتالیایی پیدا شد.

موفقیت های "کاوالیری" در زمینه ریاضی تنها یکی از موفقیت های ریاضی قدیمی چین به حساب می آید. در واقع ، قبل از قرن 14 م، چین همیشه یکی از کشورها با پیشرفته ترین علم ریاضی بود. مانند قضیه فیثاغورث، در " جو بی سوان جین" مونوگرافی ریاضی دوره اولیه چین ( حدودا قرم دوم قبل از میلادی نوشته شد) تشریح شده است . در " جیو جانگ سوان سو" مونوگرافی دیگری نوشته شده است و در قرن یکم در تاریخ ریاضی جهان قبل از هر چیز مفهوم منها و قانون جمع و تفریق اعداد و مثبت و منها مطرح شد.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی