قیام " چن شنگ " و " وو گوانگ"

چن شنگ " و " وو گوانگ" رهبران معروف ارتش دهقانی چین بودند و قیام آنها اولین قیام پردامنه در تاریخ چین در اواخر سلسله " چین" ( قرن سوم ق م) بود.

سال 210 قبل از میلاد، " چین شی هوان" به علت بیماری در گذشت و " هو هه" پسر کوچکش به مقام امپراتوری رسید . وی " چین ار شی" امپراتور دوم سلسله " چین" بود.

" چین ار شی" یک امپراتور ناتوان و فرتوت ، ظالم و بی رحم بود. تحت حکمرانی او،بیگاری و مالیات گرفتن از مردم سنگین تر شد و مجازات ها تشدید و سخت گردید .

سال 209 قبل از میلاد، " چین ار شی" فرمان داد که 900 دهقان فقیرحوضه رودخانه " هو" برای دفاع از " یو یانگ" ( " می یون بیجینگ" کنونی) لشگرکشی کنند.

" چن شنگ " و " وو گوانگ" به عنوان رییسان " تون" منصوب شدند. هنگامی که آنها به روستای " دا تسه" شهرستان "چی" ( حنوب غربی شهرستان " سو" استان "آن هوی"کنونی) آمدند، به علت بارش باران در همانجا متوقف شدند و نتوانستند به موقع به " یو یانگ" برسند. طبق قانون سلسله " چین"، به علت از دست رفتن زمان معین همه آنها باید کشته می شدند .

دو افسری که مراقبت آنها را برعهده داشتند ، بسیار بی رحم بودند. " چن شنگ " و " وو گوانگ" با استفاده از فرصت آنها را کشته و به همه می گفتند: همه شما با باران سنگین برخورد کردید و وقت معین را از دست دادید و به همین علت کشته خواهید شد. این مساله موجب شد تا اراده مبارزه جویی سربازان مرزی برانگیخته شود . آنها " چن شنگ " را به عنوان ژنرال و " وو گوانگ" را به " دو وی" انتخاب کردند و یک ارتش قیام دهقانی تشکیل دادند و به دنبال آن اولین قیام بزرگ دهقانی در تاریخ چین شکل گرفت .

ارتش قیامگر دهقانی به ریاست " چن شنگ " و " وو گوانگ" روستای " دا تسه" را اشغال کرد و به شهرستان " چی" حمله نمود و خیلی زود 5 و 6 شهرستان را اشغال کرد. ارتش قیام کننده به هر جا می رسید ، دهقانان فقیر یکی پس از دیگری به آن می پیوستند . بعد از آنکه ارتش دهقانی به ریاست " چن شنگ " و " وو گوانگ" شهرستان " چن" را اشغال کرد،قدرت سیاسی " جانگ چو" ایجاد شد و " چن شنگ " به پادشاهی رسید . این نخستین قدرت سیاسی انقلاب دهقانی در تاریخ چین است.

ارتش دهقانی با بهره برداری از این پیروزی ها پیشرفت کرد و از طریق 3 مسیر به سلسله " چین" حمله کرد.

گروه ارتش دهقانی بریاست "جو ون" بزودی به " سی دی" ( " لین تونگ" استان " شان سی" کنونی" رسید و نزدیک " سیان یانگ" بود . " چین ار شی" دید که ارتش دهقانان به نزدیکی پایتخت رسیده است ، بسیار وحشت زده شد و فورا به ارتش خود فرمان داد که با ارتش دهقانی مقابله کند. با وجود آنکه ارتش دهقانی را " جو ون" شجاع هدایت می کرد اما تجربیات جنگی آنها کم بود و هنگامی که مورد حمله ناگهانی ارتش سلسله " چین" قرار گرفت ، شکست خورد و مجبور شد از گذرگاه بیرون برود و در " چائو یانگ" (شرق " لینگ بائو استان " هه نان" کنونی) مستقر شده و منتظر کمک شود .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی