چی جی گوانگ

چی جی گوانگ

در " یو شان" استان " فو جیان" چین عبادتگاه " چی" قرار دارد و توریستها همواره برای ادای احترام به مجسمه " چی جی گوانگ" قهرمان میهن پرست به آنجا می روند و از موفقیت های وی در مبارزه با دزدان دریایی ژاپنی یاد می کنند.

" چی جی گوانگ" ژنرال معروف میهن پرست سلسله " مینگ" است. در آن وقت دزدان دریایی ژاپنی همواره در سواحل دریایی چین ایجاد ناامنی می کردند و " چی جی گوانگ" نسبت به عملیات قهرآمیز دزدان دریایی ژاپنی نفرت شدیدی داشت . وی در 16 سالگی شعری سرود به این مفهوم که به عنوان مقام عالی رتبه اعلام می شود امید وی نیست . امید وی آرامش دریایی میهن است. در 17 سالگی عصر نظامی خود را آغاز کرد. مسئله جدی در مقابل او ایجاد چالش و مشکل از طرف دزدان دریایی ژاپن بود.

دزدان دریایی ژاپنی از سوی او مورد حمله قرار گرفتند . بعضی ارتش شکست خورده و فراری شدند .از اواخر سلسله " یوان" در قرن 14م تا اوائل سلسله " مینگ"، آنها همواره کشتی های دزدان دریایی را در اختیار داشتند و در مناطق ساحلی دریایی چین غارت می کردند و اهالی محلی را می کشتند. تا اواخر قرن 15م دزدان دریایی ژاپن قدرتمند تر شدند و با زورگویان محلی و تجار بی شرم و خیانتکار در مناطق ساحلی دریایی تبانی کردند و بعضی حتی وارد مناطق داخلی شدند و به ایالت ها و شهرستان ها حمله کردند.

" چی جی گوانگ" با روش صحیح با دزدان دریایی ژاپن مبارزه می کرد .او سال 1555

به استان " جه جیانگ" فرستاده شد. اینجا منطقه مرکزی فعال برای دزدان دریایی ژاپن بود. " چی جی گوانگ" ارتشی متشکل از دهقانان و معدنچیان تشکیل داد. وی " یوان یانگ جن" را اختراع کرد که اتحاد جنگی نبرد تن به تن با دشمن در مسافت های نزدیک بود. در نبردها، هنگامی که دشمن به فاصله 100 قدم می رسید، ارتش " چی جی گوانگ" از سلاحهای آتش زا استفاده می کرد . هنگامی که دشمن به فاصله 60 قدم می رسید، ارتش تیراندازی می کرد. زمانی که دشمن نزدیکتر می شد طرفین تن به تن می جنگیدند .

این ارتش جدید بیش از 4000 نفر نیرو داشت که " " یوان یانگ جن" آنها را آموزش می داد . آنها بارها نبرد کرده و پیروز شدند و مورد محبت و احترام مردم قرار گرفتند . آنها ارتش"چی" نامیده می شدند.

سال 1561، هزاران دزد دریایی ژاپن با بیش از یکصد کشتی به منطقه " تایی جو" " جه جیانگ" حمله کردند. ارتش " چی" این خبر را دریافت کرد و بسرعت با دشمن وارد جنگ شد و برای 9 بار در منطقه " تایی جو" نبرد کرد و پیروز شد و همه دشمنان نابود گردیدند . بعد از آن دزدان دریایی ژاپن از شنیدن خبر وحشت زده شدند. بدلیل آنکه " چی جی گوانگ" شجاع بود و در نبرد مهارت داشت، خدمات نظامی برجسته ای انجام داد و بتدریج مقام وی ارتقا یافت .

با تشریک مساعی " چی جی گوانگ" و ژنرالهای دیگر، جنگ مقاومت در برابر دزدان دریایی ژاپن با پیروزی همراه شد و اوضاع مناطق ساحلی دریایی در " جه جیانگ" و " فو جیان" روزبروز آرامتر شد و اقتصاد منطقه بتدریج شکوفاتر شد . خدمات برجسته تاریخی " چی جی گوانگ" در جنگ مقاوت در برابر دزدان دریایی ژاپن مورد تحسین مردم آن زمان و نسل های آینده قرار گرفته است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی