تاریخ اپرای بیجینگ

اپرای بیجینگ اپرای شرقی نیز نامیده می شود.این اپرا صرفا چکیده هنری چین است و به دلیل آنکه در بیجینگ شکل گرفته،اپرای بیجینگ نامیده شده است.

تاریخ اپرای بیجینگ

اپرای بیجینگ 200 سال قدمت دارد.از میان اپرای های محلی چین که بر شکلگیری اپرای بیجینگ تاثیرگذار بود،می توان به اپرای"هوی بن"اشاره کرد.سال 1790،نخستین گروه"هوی بن"برای جشن روز تولد پادشاه وارد بیجینگ شد.از آن پس،دیگر گروه های "هوی بن"برای انجام نمایش راهی پایتخت شدند.گروه های "هوی بن"سیار بودند و در جذب برنامه ها و روشهای نمایشی دیگر اپراها مهارت دارشتند.در آن زمان بسیاری اپراهای محلی چین در بیجینگ به نمایش گذاشته می شد و گروه های "هوی بن"با جذب چکیده های این اپراها بهبود یافته و در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20،اپرای بیجینگ شکل گرفت.

اپرای بیجینگ بانفوذترین اپرای چین است،چون از لحاظ شمار برنامه ها،بازیگران،گروه ها،تماشاگران و نفوذ،در چین برتری دارد.

اپرای بیجینگ نوع هنر اجتماعی است و روش های نمایشی آواز خوانی،صحبت،نمایش،نبرد و رقص را در بر دارد و با روشهای نمایشی تشریفاتی داستان را ترسیم می کند.

گریم چهره اپرای بیجینگ ويژگی خاصی دارد. گریم چهره در اپرای بیجینگ این است که برای نشان دادن خصوصیت،اخلاق و سرنوشت رل ها رنگ های متفاوت را روی چهره می مالند.معمولا رنگ سرخ برای تحسین و بیانگر وفاداری و شجاعت،رنگ سیاه بیانگر دلیری و عقل،رنگ های آبی و سبز و نشانگر حضور قهرمان در بیابان ها و جنگل ها،رنگ های زرد و سفید موهن و نشانگر خشونت و حیله گری،رنگ های طلائی و نقره ای نشانگر اسرارآمیز بودن و متعلق به رل شیطان است.

گفته می شود که پایان قرن 18 زمان توسعه اپرای بیجینگ بود.در آن زمان،اپرای بیجینگ هم در میان مردم و هم در قصر به نمایش گذاشته می شد.به دلیل عشق خانواده پادشاهان و مقامات عالی ربته،آنها برای نمایش اپرای بیجینگ تسهیلات مادی خوب و فراوانی در اختیار گروه های اپرای بیجینگ قرار دادند که منجر به توسعه این اپرا شد.

دهه های 20 تا 40 قرن گذشته دوران دوم اوجگیری توسعه اپرای بیجینگ بود.مهمترین ویژگی آن زمان تقسیم بندی اپرای بیجینگ به مکتب های مه (مه لان فانگ 1894-1961)،شانگ(شانگ شیا یون 1900-1976)،چن(چن ین چیو 1904-1958)،شیون(شیون هوی شنگ 1900-1968)می باشد.مکتب های مختلف بازیگران معروف فراوانی داشتند که در صحنه های کلان شهرها مانند بیجینگ و شانگهای فعال بودند.

مه لان فانگ معروفترین بازیگر اپرای بیجینگ بود.وی از هشت سالگی به آموزش اپرای بیجینگ پرداخته و در 11 سالگی نمایش روی صحنه را آغاز کرد."مه"رل "دن"را بازی می کرد و در زمینه خواندن،صحبت کردن،رقص،موسیقی،لباس و گریم ویژگی خاص خود را پیدا کرده بود.سال 1919،"مه"در راس هیاتی از ژاپن دیدار کرد و نمایش هائی کرد.سال 1930،وی با هیات دیگری از آمریکا دیدار کرد.سال 1934،"مه" از اروپا دیدار کرده و نمایش وی مورد توجه بازیگران اپرای اروپا قرار گرفت.

پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز،اپرای بیجینگ مجددا توسعه یافته است.این اپرا از حمایت قوی دولت برخوردار است.اکنون،تاتر "چانگ آن"بیجینگ همه ساله برنامه های اپرای بیجینگ را به نمایش می گذارد و مسابقات تماشاگران اپرای بیجینگ آن هر سال برگزار می شود.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی