اپرای"هوانگ مه شی"

اپرای"هوانگ مه شی"

اپرای"هوانگ مه شی"قبلا "هوانگ مه دیا"یا اپرای چای چینی نام داشت.این نوعی اپرای مردمی بود که اواخر قرن 18 در نقطه پیوند استان های "آن هوی"،"هو بی"و"جیانگ شی"به وجود آمد.بعضی از بازیگران اپرای"هوانگ مه دیا"به منطقه"آن چینگ"استان"آن هوی"مهاجرت و اپرا"هوانگ مه شی"را با هنرهای مردمی محلی آمیخته کردند و با لهجه محلی این اپرا را اجرا می کردند و اپرای"هوا چیانگ"یا"هوا دیا"به دنبال آن شکل گرفت.این الگوی اپرای"هوانگ مه شی"بود.اواسط قرن 19،"هوا چیانگ"به نوعی اپرای رسمی مبدل و اپرای"هوانگ مه شی"نامیده شد.ويژگی اپرای"هوانگ مه شی"در آن زمان رقص و آوازخوانی بود.این اپرا به تقلید از زندگی اولویت می داد و تشریفات ثابتی نداشت.بازیگران اپرای"هوانگ مه شی"در آن زمان کشاورزان و صنعتگران بودند. آنها ابزارهای بازیگری نداشتند و از تماشگران عاریت می گرفتند.اپرای در ان زمان فقط نوعی تفریحات برای محلی ها بود.

اپرای "هوانگ مه شی"به دو نوع "هوا چیانگ"و"پینگ تسی"تقسیم می شود."هوا چیانگ"کوتاه است."پینگ تسی"نوع اصلی اپرای"هوانگ مه سی"بوده و طولانی تر است و جاذبه زیادی دارد و با بیان داستان احساسات را نشان می دهد.

برنامه های معروف اپرای "هوانگ مه شی"عبارت است از:"عروسی فرشتگان و انسان"،"نیو لانگ و جی نیو"،"داستان زیر درخت اقاقیا"،"داماد امپراتور"،"تماشای چراغ های رنگی"،و"علف چینی"،چاه زیر درخت بید"،ملاقات در پل آبی"و"تصادف غیر منتظره".اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی