اپرای"کوان جیو"

اپرای"کوان جیو"

اپرای"کوان جیو"با لهجه منطقه"کوان شان"اجرای می شود و اپرای"کوان جیو"نامیده شده است.

اپرای"کوان جیو" دویست تا سیصد سال (سال 1570 - 1900)در چین برتری داشت.در آن زمان،بسیاری از مردم چین این اپرا را می دانستند.برنامه های "کوان جیو"یک شکل هنری پیدا کرد.

نمایش نامه های اپرای "کوان جیو"فراوان و با کلمات و جملات ظریف و زیبا بوده و بسیاری از آنها در واقع شعربوده است.در اپرای"کوان جیو"به رقص اهمیت داده می شود و رقص ضمن خواندن بازیگران انجام می شود.این اپرای نوعی هنر است که خواندن،رقص،صحبت و حرکات را در بر دارد.

توسعه اپرای"کوان جیو"نشانه توسعه اپراهای چین است.این اپرا تاثیراتی بر توسعه اپرای های بیجینگ، چوان جیو،شیائو جیو،یویه جیو،و هوانگ مه شی داشته و نیای اپراهای چینی نامیده شده است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی