اپرای "یو جیو"

اپرای "یو جیو"

پرای"یو جیو"در استان های "هه نن"،"هه بی"،"شان دونگ"،"شا شی"،"هو به"،"چینگ ها"و مناطق "نینگ شیا" و"سینگ کیانگ"رایج است و یکی از بانفوذترین اپرای های چین است.

سازهای اپرای"یو جیو"عبارت است از:"بن هو"،"ار هو"،"سن شین"،"پیپا"،"دی"،"شنگ"،"سونا".

سال 1927،این اپرا هنرمند زن نداشت،اما از آن پس،بسیاری بازیگران زن اپرای"یو جیو"را اجرا کردند،از جمله"چانگ شیانگ یو"،"چن سو جن"،"ما جین فنگ"،"ین لی پین"،و"تسوی لان تین".اکنون شاگردان آنها در سراسر چین زندگی می کنند.

شمار نمایشنامه های "یو جیو"به 1000 می رسد که بیشتر آنها بر اساس رمان های تاریخی تهیه شده است.پس از تاسیس چین نو در سال 1949،نمایشنامه های جدید که داستان های معاصر را ترسیم می کند،نوشته شد.

در حال حاضر،هر چند اپرای"یو جیو"همچنان مورد پسند است،اما با مشکلاتی مواجه است،از جمله کاهش تماشاگران،زندگی سخت گروه های اپرای"یو جیو"،کاهش بازیگران و فاصله داستان های "یو جیو از زندگی کنونی.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی