مجسمه های سفالین تیرانداز

مجسمه های سفالین تیرانداز مجسمه های سفالین تیرانداز

( نقاشی : مجسمه های سفالین تیراندازدر گودال شماره دو )

اکثر مجسمه های سفالین تیرانداز از گودال شماره دو گودالهای مجسمه های گلی و سفالین جنگجویان و اسب های دفن شده سلسله " چین " در شهر " لین تون "استان " شان سی " بیرون آورده شده است . ارتفاع این مجسمه ها 120 سانتیمتر است . در گودال شماره دو صف آرایی متشکل از بخش های مختلف نیروی نظامی دیده می شود . در قسمت میانه این صف آرایی مجسمه های سفالین تیرانداز به چشم می خورند .

ویژگی های این مجسمه ها این است : قسمت بالای بدن راست است و زانوی راست و نوک پنجه پای راست و پای چپ روی زمین گذاشته شده و این سه نقطه اتکا به شکل سه گوشه متساوی الساقین از قسمت بالای بدن حمایت می کند . مرکز ثقل در پائین است و مجسمه ها با ثبات نگهداری می شود . تکه های زره و رگه های لباس با تغییر ژست تناسب دارد . این باعث می شود که مجسمه ها بسیار زنده به نظر برسند . صورت و اشکال این مجسمه های متفاوت است و ویژگی خود را دارد . مجسمه های سفالین تیرانداز چکیده مجسمه های جنگجویان و اسب های دفن شده سلسله " چین " و نیز شاهکار هنر حکاکی باستانی چین است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی