بودای " گوان ئین " – بودای رحمت هزار دست

بودای " گوان ئین " – بودای رحمت هزار دست( نقاشی : بودای رحمت هزار دست - مجسمه سلسله " مینگ " در معبد " شوان لین سی " شهر " پینگ یائو " استان " شن سی " )

در معبد " شوان لین سی " بسیاری مجسمه های رنگی سلسله " مینگ " نگهداری می شود . هنر ساخت این مجسمه ها بسیار عالی و ظریف است . نتایج بررسی نشان می دهد که معبد مذکور در اوائل دوره " وی " شمالی تاسیس و چندین بار تخریب شد . اکنون در اطراف این معبد دیوارهایی ساخته شده است . معبد مذکور سالن های " تیان وان " ، " شی جیا " ، " دا شیون بائو دیان " ، " فو گوان " ، " لو هان " و غیره را شامل می شود . در سالن ها مجسمه های رنگی بودا دیده می شود . برای نمونه ، در سالن " پو سا " بیش از چهار صد مجسمه " گوان ئین " با هزار دست وجود دارد . از لحاظ شمار و کیفیت مجسمه های رنگی ، معبد" شوان لین سی " نمایشگاه هنر مجسمه های رنگی چین محسوب می شود .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی