اسب مفرغی به حالت چهار نعل بر روی یک پرنده

اسب مفرغی به حالت چهار نعل بر روی یک پرنده

ارتفاع اسب مفرغی 5/34 سانتیمتر و طول آن 45 سانتیمتر و عرض آن 10 سانتیمتر است و در دوران " هان شرقی " تولید و در آرامگاه " وو وی له تای " استان " گان سو " از خاک بیرون آورده شد و اکنون در موزه استان " گان سو " نگهداری می شود .

اسب در روزگار قدیم چین وسیله موثری برای جنگ ، حمل و نقل و اطلاع رسانی بود . سواران خوب ابزار نظامی لازم برای مقاومت سلسله " هان " با تجاوز ملیت " شیون نو " و حفظ ثبات منطقه شمالی بود . بدین سبب مردم ملیت " هان " بیشتر از مردم سلسله های دیگر اسب را پسندیده و اسب را نشانگر شرافت ملیت ، شکوفایی ملی و برتری می دانستند . بدین سبب اسب ها در مجسمه ها و آثار هنری سلسله " هان " دیده می شود . از این میان این اسب مفرغی چهار نعل بر روی یک پرنده بسیار معروف و قابل ستایش است .

این اسب بسیار نیرومند است و سرش را بالا گرفته است و دمش را تکان می دهد . سرش کمی به طرف چپ متمایل است و سه پایش در هواست و پای راست عقب روی پشت یک پرنده در حال پرواز قرار گرفته است . به همین سبب اسب بسیار نیرومند اما حرکت او بسیار سبک است .

این مجسمه نشانگر هوش عالی و تصور هنرمندان سلسله " هان " و ثمره رمانتیسم و فنون عالی و گنجینه با ارزش هنر مجسمه سازی باستانی چین است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی