خرابه " این شو " و " جیا گو ون " کلمات نگاشته شده بر روی استخوان ها

فرهنگ چین هزاران سال تداوم یافته است . بدین سبب آثار ذی قدیمی در این کشور بسیارغنی است . پس از ورود علم باستان شناسی از کشورهای غربی به چین در قرن 20 ، چین بسیاری دست آوردها در زمینه باستان شناسی حاصل کرده است.

در شهر " آن یان " استان " حه نان " واقع در مرکز چین ، خرابه ای به مساحت 24 کیلومتر مربع وجود دارد که " این شو " نام دارد و در جهان شهرت دارد . طبق مدارک تاریخی ، در قرن 14 قبل از میلاد " پان گن " پادشاه سلسله " شانگ " پایتخت را از شهر " چو فو " استان " شان دونگ " به شهر " آن یان " منتقل کرد . این شهر به مدت 300 سال مرکز سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی سلسله " شانگ " بود . در سال 1046قبل از میلاد ، پادشاه سلسله " جو " آخرین پادشاه سلسله " شانگ " را شکست داد و سلسله " شانگ " سپس واژگون شد و پایتخت آن به خرابه تبدیل گردید . به سبب آنکه سلسله " شانگ " نیز نام سلسله " این " را در بر دارد ، بنابراین این خرابه " این شو " نام گرفته است .


خرابه " این شو " و " جیا گو ون " کلمات نگاشته شده بر روی استخوان ها


کشف خرابه " این شو " بزرگترین دست آورد باستان شناسی چین در قرن بیستم است . از نخستین کشف در سال 1928 میلادی تابحال ، در این خرابه بسیاری آثار از جمله " جیا گو ون " و ظروف مفرغی از خاک بیرون آورده شده است . از این میان کشف" جیا گو ون " اقدام بزرگی در تاریخ باستان شناسی جهان محسوب می شود .

خرابه " این شو " و " جیا گو ون " کلمات نگاشته شده بر روی استخوان ها خرابه " این شو " و " جیا گو ون " کلمات نگاشته شده بر روی استخوان ها

" جیا گو ون " کلمات نگاشته شده بر روی استخوان ها و لاک لاک پشتان است .در سلسله " شانگ " ، پادشاه قبل از انجام هر کاری ، فال می گرفت . استخوان ها و لاک لاک پشتان وسیله فال بود .

قبل از آنکه استخوان و لاک لاک پشت مورد استفاده قرار گیرد ، مردم گوشت و خون روی استخوان و لاک را پاک و تمیز و سپس آن را صاف می کردند . بعد در داخل لاک لاک پشت و یا پشت استخوان را با کارد بطور منظم سوراخ می کردند . کسی که فال می گرفت ، جادوگر خوانده می شد ، اسم خود ، زمان فال گرفتن و سوالات را روی استخوان ها و لاک لاک پشتان نگاشته ، سپس با آتش استخوان ها و لاک را می سوزاند . این سوراخ به سبب گرما شکافته می شد . این شکاف " جائو " خوانده می شد . جادوگر جهت این شکاف ها را تحلیل می کرد و از نتیجه فال مطلع می شد . آنان نتیجه را روی استخوان و لاک لاک پشت می نگاشتند . اگر نتیجه دقیق بود ، این استخوان و لاک لاک پشت به عنوان مدارک رسمی حفظ می شد .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی