آرامگاه " مینگ شیائو لینگ " آرامگاه " مینگ شیائو لینگ

آرامگاه " جو یوان جانگ " نخستین امپراتور سلسله مینگ ( از سال 1368 تا سال 1644 میلادی ) است و بزرگترین گروه از آرامگاه های امپراتوران قدیمی در جهان محسوب می شود .

" جو یوان جانگ " از سال 1368 تا سال 1398 میلادی بر مسند سلطنت نشست و یک امپراتور افسانه ای در تاریخ چین محسوب می شود . وی در یک خانواده روستایی فقیر به دنیا آمد و قبلا نیز راهب بودایی بود . بعدها وی در قیام دهقانی در راستای مبارزه با سلسله " یوان " ( از سال 1271 میلادی تا سال 1368 میلادی ) شرکت کرد . به سبب آنکه وی شجاع و مدبر بود ، از یک سرباز معمولی به رهبر قیام تبدیل شد . در سال 1368 میلادی بر مسند امپراتوری نشست و چین را وحدت بخشید .

" جو " زمانی که امپراتور بود ، ساخت آرامگاه خود را آغاز کرد و این کار 25 سال طول کشید . زمانی که پسرش امپراتور شد ، ساخت این آرامگاه به پایان رسید . به سبب آنکه پایتخت چین آن زمان شهر " نن جینگ " واقع در شرق چین بود ، ( بعدها پسرش پایتخت را به بیجینگ انتقال داد ) بدین سبب آرامگاه " جو یوان جانگ " در حومه شهر " نن جینگ " واقع است . این آرامگاه یگانه آرامگاه از میان 16 آرامگاه امپراتوران سلسله مینگ است که در بیجینگ نیست . بر اساس یادداشت های تاریخی ، دیوار گروه آرامگاه مذکور 5/22 کیلومتر و برابر با دو سوم طول دیوار پایتخت آن زمان است . از این لحاظ می توان از بزرگی این آرامگاه آگاه شد . آرامگاه " مینگ شیائو لینگ " پس از 600 سال در معرض باد و باران و تخریب ناشی از جنگها ، تخریب شد و بخش های چوبی آن از بین رفت . اما از پایه های سنگی این آرامگاه کماکان می توان دامنه و وضعیت آن را مشخص کرد . ترکیبات و شکل ساختمان این آرامگاه با آرامگاه های امپراتورهای دیگر سلسله مینگ یکسان است ؛ اما بزرگتر از این آرامگاه ها است . می توان گفت آرامگاه های بعدی سلسله مینگ طبق ویژگی آرامگاه " جو یوان جانگ " ساخته شده است . ترکیبات آرامگاه " جو " با آرامگاه های سلسله های مختلف متفاوت دارد . راهرو آن با پیچ و خم ساخته شده است. کارشناسان امور باستان شناسی در این خصوص نظریات مختلف دارند . بعضی ها می گویند که امپراتور " جو یوان جانگ " با این روش خصلت ویژه خود را نشان داده است . بعضی می گویند که هدف از آن طویل کردن این راهروست .

راهرو این آرامگاه از ساختمان" سی فان چن " شروع می شود . " سی فان چن " یک کلاه فرنگی است که بمنظور حفاظت از یک ستون سنگی ساخته می شود . در داخل این کلاه فرنگی یک ستون سنگی دیده می شود . موضوع روی این ستون را پسر امپراتور " جو یوان جانگ " نوشته است و بر روی آن امور نیک و خیر " جو " با 2746 واژه یادداشت شده است . در بخش میانی راهرو مذکور مجسمه های سنگی 6 نوع جمعا 12 جفت حیوان مانند شیر ، شتر ، فیل و اسب رودرروی یکدیگر ایستاده اند . راهرو شمالی 4 جفت مجسمه سنگی وزیران و فرماندهان را در خود جای داده است . همه این مجسمه ها بزرگ و گنجینه هنری سنگ حکاکی سلسله مینگ است .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی