سیزده آرامگاه سلسله " مینگ "

تاریخچه سیزده آرامگاه سلسله " مینگ " با یک کودتا مرتبط است . " جو یوان جانگ " نخستین امپراتور سلسله " مینگ " شهر " نن جینگ " واقع در جنوب شرقی چین امروز را پایتخت این کشور قرار داد . پس از درگذشت وی مسند سلطنت به نوه تحویل شد . اما " جو دی " پسر چهارم این امپراتور نبرد داخلی برپا کرد و قدرت سیاسی را به دست آورد و امپراتور شد . سپس نوه نخستین امپراتور گم شد . این معما هنوز از رازهای تاریخ سلسله " مینگ " است . پس از روی کار آمدن " جو دی " وی احساس کرد که شهر " نن جینگ " امن نیست ، بدین سبب پایتخت را به شهر بیجینگ انتقال داد . امپراتور " جو دی " دستور داد مکانی برای ساخت آرامگاه وی انتخاب شود . سرانجام وی نقطه ای واقع در حومه شمال غرب بیجینگ که دارای منظره زیبا بود و محافظت از آن آسان به نظر می رسید و حمله به آن مشکل بود ، برای ساخت آرامگاه خود انتخاب کرده و آن را آرامگاه " چانگ لینگ " نامید . از سال 1409 میلادی که ساخت آرامگاه آغاز شد تا سال 1644 میلادی سلسله مینگ واژگون شد ، بیش از 200 سال جمعا 13 امپراتور در این نقطه دفن شدند و این مکان به محل آرامگاه های امپراتوران سلسله مینگ تبدیل شد . بدین سبب سیزده آرامگاه خوانده می شود .

سیزده آرامگاه سلسله " مینگ "


ترکیبات سیزده آرامگاه با آرامگاه " مینگ شیائو لینگ " اساسا یکسان است . در خط محوری این ناحیه یک راهرو که نشانگر شرافت امپراتور است ، دیده می شود . در مقابل در ناحیه آرامگاه ها ، یک ستون سنگی بلندی وجود دارد که تاریخ بیش از 450 سال دارد . این ستون سنگی بطور کامل حفظ شده و با مرمر سفید ساخته شده است . نقاشی حکاحی شده آن بسیار ظریف است و ستون سنگی کمیاب برجای مانده از سلسله های " مینگ " و " چینگ " محسوب می شود . در کنار این ستون ، " دا گون من " در آرامگاه ها قرار دارد . این در راه ضروری برای برگزاری مراسم قربانی در روزگار قدیم بوده است . از مقابل دروازه دیوار 40 کیلومتری دور آرامگاه ها 10 گذرگاه دیده می شود . در روزگار قدیم سربازان هر گذرگاه را حفاظت می کردند تا امنیت آرامگاه ها تضمین شود . این سیزده آرامگاه سه نوع ساختمان " جیان " ، " یوان " و " وی" دارد . " جیان " جایی است که مقام های مسئول مدیریت آرامگاه ها در آن زندگی می کردند . آنان مسئولیت امور مراسم قربانی در آرامگاه را برعهده داشتند و بدین سبب ساختمان " جیان " در اطراف آرامگاه ها ساخته می شد . باغبان ها در ساختمان "یوان " زندگی می کردند . آنان مسئول کشت میوه و سبزهای مورد استفاده در مراسم قربانی بودند . واحدهای نظامی در ساختمان " وی " استقرار داشتند و از آرامگاه ها دفاع می کردند


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی