خیمه شب بازی (2)

خیمه شب بازی استان " شن سی " داستانسرایی مردمی را حفظ کرده و اپرای های محلی این استان این خیمه شب بازی سرچشمه گرفته است .

عروسک استان " شن سی " بر اساس یک استاندارد خاص ساخته می شود .خیمه شب بازی نوعی بازی است که عروسک ها در جریان آن پشت یک خیمه سفید به نمایش در می آیند و از بازی با سایه ها نیز در این نمایش استفاده می شود . عروسک ها و اشیای روی صحنه معمولا فرآورده های چرمی دست سازی است که صنعت گران مردمی با کارد روی آنها حکاکی و نقاشی کرده اند . بدین دلیل خیمه شب بازی در زبان چینی " پی اینگ " خوانده می شود ،" پی " در زبان چینی به معنای چرم است .


خیمه شب بازی (2)


در این نقشه پرسناژ اصلی برجسته است ، چه از لحاظ رنگ چه شکل آدم در مقایسه با افراد دیگر چشمگیرتر است . فناوری کار دقیق و ظریف است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی