اسب بازی گلی

استان "خه نن" واقع در مرکز چین اسباب بازی گلی به نام " نی نی گوی" وجود دارد که رنگ آن سیاه است و می تواند بعنوان یک وسیله صوتی به کار رود . این اسباب بازی متنوع است ، از میان آنها تعداد میمون های گلی بیشتر است .مثلا : میمون با صورت انسان ، میمون با دو دست روی زانو ، میمونی که هلو در دست دارد ، میمون در حال بازی با پا ، میمون در حال شخم زدن زمین ، میمون در بغل میمون و غیره .


اسب بازی گلی

در زمینه فرهنگ تاریخی دیرینه محلی ، اسباب بازی های گوناگون " نی نی گوی" نیز دارای مضمون عمیق فرهنگی است نه اسباب بازی ساده .

در این نقشه در جلو میمون گلی با قاب درست شده و پشت آن با دست و دمشاز بدن پشتیبانی می کند تا میمون گلی بتواند بایستد. در عقب سرش و دمش سوراخوجود دارد که برای دمیدن است . آرایش میمون گلی بطور عمده در صورت و شکم متمرکز است و صورت هم مثل انسان و هم مثل میمون و آرایش شکم با دوران بارداری مربوط است . میمون گلی با دهن برجسته و ریش بلند ، چشم گرد و صورت قرمز بخش بالای بدن مبالغه شده و بخش پایین کوتاه است ، هم شکل انسان هم شکل میمون دارد ،این شکل ساده و پخته دارای مضمون عمیق و معنی اسرارآمیز است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی