اسباب بازی گلی

در ناحیه "هوای یانگ " استان "خه نن " واقع در مرکز چین اسباب بازی گلی شکلحیوان دو سر فراوان است . شیوه کار آن دستی است و جریان کار شامل 5 مرحله است : آماده کردن گل ، تهیه شکل اساسی ، شکل گرفتن ، رنگرزی ، نقاشیکردن . ابتدا تعداد زیادی گل های آماده رنگرزی می شود و بعد از خشک شدن با ساقه ذرت خوشه ای روی آن نقاشی می گردد ، در زمینه سیاه با رنگ هایقرمز،سبز ، سفید و زرد نقاشی انجام می شود . زمینه روشن

اسباب بازی گلی

و ثابت است .

در این نقشه شکل خوک گلی نسبتا عجیب است : یکی روی سر دیگری قرار دارد ، اما بدان ها متصل است و بیشتر با خط مستقیم کوتاه و نقطه نقاشی شده است و سفید رنگ رنگ اصلی است ، دو چشم حیوان گرد و اندازه بینی ها ا مختلف است و گوش ها ناهمگون است . خلاصه کلام ، این تغییر بسیار جالب و دیدنی است و ساده و ظریف می باشد . با وجود آنکه تنوع رنگ زیاد نیست ، ولی اثری ظریف و جالب به نظر می رسد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی