اسباب بازی گلی ( 6)

گلی دهکده " لو لو" روستای " بای گو" شهرستان " شین چن " استان "خه به" واقع در شمال چین بسیار معروف است . شکل آن ساده است و یکی از نمونه های اسباب بازی گلی ناحیه شمالی چین محسوب می شود .خروس گلی سه نوع دارد ، بلندای بزرگترین آن حدود 25سانتیمتر و کوچک ترین آن 6 سانتیمتر است ، تکنولوژی ساخت خروس گلی و آدمک گلی نسبتا بالا ست.

در این نقشه شکل خروس ساده و رنگ آن روشن است . بطور عمده در ساخت این اسباب بازی از رنگ های قرمز و زرد استفاده می شود ، فضای خالی به اندازه مناسب جای خالی می گذاردو رنگ سیاه نیز در آن به کار برده می شود .

اسباب بازی گلی ( 6)


ز شیوه کاغذبری محلی در آن استفاده می کند ، تاج خروس قرمز رنگ روشن و گلوی آن سیاه و دم آن بالاست و همه اینها نشان غرور خروس است . روی خروس گلی لاک زده می شود که که بسیار روشن و پررنگ به نظر می رسد . این رنگ نشانه خوشبختی و شادمانی است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی