اسباب بازی گلدوزی استان شن سی

اسباب بازی گلدوزی استان شن سی در شمال غرب چین اساس مردمی وسیع و دیرینه دارد . انواع آن بسیار غنی است . مانند عروسک چاق، پرنده قورباغه، سر خوک ، حشره ، گل و میوه ،شیر ،ببر و حیوانان دیگر . زنان روستایی روی پرده ، کیسه معطر و اسباب بازی پارچه ای گلدوزی می کنند که بیانگر آرزوی آنان برای سعادت است . برای این کار ازسوزن ها و نخ های گوناگون استفاده می شود که سبک ظریف و دقیق آزاد و قوی دارد . بسیاری کارهای سنتی این ویژگی ها را دارد و آرمان و آرزوی مردم را بیان می کند.

اسباب بازی گلدوزی استان شن سی


در نقشه زیر شکل پرنده گستاخ و آزاد است ، شکل ساده و رنگ آن روشن است ، تناسب بین رنگ های قرمز و آبی ، رنگهای گل سرخ ،زرد، سبز دیدنی است و در نتیجه نقشه پر محتوا به نظر می رسد .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی