آدمک چوبی که مشغول خرمن کوبی است

چین مردم ماهرانه با توسل به شیوه های اصطکاک ، ضربه زدن ، چرخیدن،کشیدن ، باد دمیدن و غیره انواع مختلف اسباب بازی هایی را که تواند حرکت کرده وبه می تواند صدا در آید ، درست کنند . مانند چوپدست صدادار ، "فرشته ای که طبل می زند "، ببر چرمی و غیره .

آدمک چوبی که مشغول خرمن کوبی است


در این نقشه دو آدمک چوبی که به خرمن کوبی مشغولند از این نوع اسباب بازی ها است. آدمک ازسه قسمت تشکیل شده است ، کلاه خیزرانی ، سر و بدن و دست و پا که یک واحد کل است . دست و پا و بدن بوسیله سیم آهنی بهم وصل شده است . در کمر آن یک نخ نصب شده و با یک نخ دست و پا متصل گردیده و به لوله بامبویی در پائین مرتبط است . وقتیکه با یک دست لوله بامبویی را می گیریم و با دست دیگر نخ را به حرکت در می آوریم ، آدمک چوبی مرتب حرکت می کند ، ضربه می زند و ژست جالب و زنده دارد . بدن و صورت آدمک آزادانه نقاشی شده است ،رنگ آن روشن و ساده و سبک آن طبیعی و آزاد است .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی