آدمک چوبی

دهکده "فن نین" شهرستان "ین چن" استان "سان دونگ " واقع در شرق چین در تهیه اسباب بازی چوبی چرخیده شهرتی یافته است ، مانند گارد اژدها ،نیزه گلی ، و چوپدست با سر ببر و غیره .

آدمک چوبی


در این نقشه آدمک چوبی اسباب بازی چوبی چرخیده نمونه ای محسوب می شود ، بدن آن ستون شکل و دست و پا ندارد . سر آن می تواند بپرخد و داخل آن خالی است که شن در آن گذارده شده است و هنگام چرخیدن صدا بلند در می آید . قد آدمک های چوبی متفاوت است که بسیار جالب و خنده آور است ، رنگ آن روشن است و روی بدن رنگرزی شده است ، با خطوط روی سر آدمک ، خصوصیات زنده و احساسات پرسناژ را نشان می دهد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی