بادبادک

ادبادک بعنوان یکی از اسباب بازیهای نمونه مردم چین خصوصیات تماشایی،بازی ، مسابقه و بدن سازی دارد و با آداب و رسوم مردمی ، ورزش ،علوم و فنون و هنر ارتباط نزدیک دارد و بحد کافی مضمون غنی اسباب بازی مردمی را منعکس می سازد ، بادبادک بازی همچنین معنی " پایان بدبختی ها" را در خود دارد . می گویند که بادبادک می تواند ریشه امراض را از بین ببرد .بادبادک و بادباک بازی در نواحی مختلف چین رایج است و بخصوص در مناطق " ویفان"استان شان دونگ ، نن تون استان جیانگ سو و شهرهای بیجینگ و تیان جین علاقه مندان زیادی دارد .

بادبادک ویفان همانند نقاشی سال تاریخ دیرینه دارد و طرز تهیه آن نیز تحت تاثیر هنر نقاشی سال است . شکل آن زیبا ، کار آن ظریف ، پرسناژ آن زنده و رنگ آن روشن است و می تواند بطور ثابت به بالا پرواز کند و ویژگیهای روستایی محلی دارد .

بادبادک بجینگ تاریخ بیش از 300سال دارد و نماینده آن بادبادک پرستویی شکل است . ترکیب آن مانند پرستوی در حال پرواز ؛ با بال آزاد و دمی همانند قیچی است . دو بال پرنده بیشتر آرایش می شود .

بادبادک

در این نقاشی دو پرستوی عاشق باهم پرواز می کنند ، این اشاره به یک زوج وفادار دارد . پرستوهای آبی و قرمز با تزئین پروانه ها دورادور دورگل اشرفی به معنای ثروت و خوشبختی است .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی