اپرای جن گیری

در چین اپرای جن گیری تاریخ دیرینه دارد که ناشی از مراسم یادبود ایزد جن گیری جامعه اولیه است و تا سلسله سان ( 1600تا 1026قبل از میلاد )به مراسم ثابت قربانی کردن برای بیرون راندن شیطان ها و امراض تبدیل شد و این همان رقص جن گیری است و پیشرفت آن در اپراهای محلی چین تاثیرات داشته است .

اپرای جن گیری از رقص جن گیری سرچشمه گرفته است و خصوصیت آن این است که همه هنرپیشگان با ماسک چوبی نقشه شیطان و فرشته را اجرا کرده و به رقص و آواز می پردازند .

تاکنون در شمال شرقی استان گوی جو واقع در جنوب غرب چین بسیاری بقایای فرهنگی جن گیری وجود دارد و در بسیاری نواحی اپرای جن گیری به معرض نمایش گذارده می شود . مثلا در شهرستان " ده جیانگ " بیش از 60 اپرای جن گیری وجود دارد که بیش از صد نفر هنرمند روی آن نمایش می دهند . اپرای جن گیری " ده جیان " ساده و آزاد و یشتر موضوعات مربوط به مذهب بوده و شکل اولیه خود را حفظ کرده است .

ماسک های اپرای جن گیری استان گوی جو معمولا با چوب بید مجنون و درخت تبریزی تهیه می شود ، در شکل ماسک به کاراکتر پرسناژ ها توجه دارند و اینگونه ماسک ها به چند نوع تقسیم می شود : فرشته های اصلی ، دیو و شیطان ، مردم معمولی دلفک ، مدافعین فرشته . فرشته های اصلی صادق و خیره خواه هستند . در این نقشه ماسک این فرشته قهرمان شجاع ، عجیب و غریب است ، پست رو سیاه ، دوچشم بر جسته و دهان باز شده ، مژه ها به بالا کشیده است . روی این فرشته زیبایی صحرآمیز و سبک قهرمانه نمایان کرده است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی