اپرای روی زمین

اپرای روی زمین در بسیاری نواحی استان " گوی جیو " واقع در جنوب غرب چین بسیار رایج است و بطور عمده در ناحیه " آن شون " متمرکز است. در ایام عید بهار و عید فانوس در دهکده های " آن شون " همه جا برنامه های اپرای روی زمین که به وسیله خود روستاییان ساخته و اجرا می شود ،دیده می گردد. هدف مردم از اجرا این برنامه تخلیه دیو و بلا و نیز خوش گذراندن ایام عید است . پرسناژها مضمون اینگونه اپرا فقط نمایش نبردها در داستان های تاریخی است و در نمایش بسیاری پرسناژها با قیافه وحشت ناک دارای چخرخ سبز و دندانها ی دراز اضافه می شود تا محیط اپرا غنی تر شود و مردم از آن لذت ببرند.در این نقشه صورت و کلاه ژنرال باهم حکاکی می شود و با گوش قابل حرکت به صورت واحد کل در می آید . شیوه هنر مبالغه آمیز و برجسته است و کار حکاکی ظریف و دقیق است . بخصوص ابرو ، چشم و دهان کاراکتر پرسناژ را بنحو احسن بیان کرده است .

هنرپیشگان محلی صورت پرسناژها را به 5 نوع تقسیم می کنند : مقامات غیر نظامی ، ژنرال ها ، افسران جوان ، پیر و زن . کلاه و بال و گوش ویژگی صورت پرسناژهای اپرا روی زمین " آن شون " به شمار می آید. روی کلاه مردان تزئینات اژده ها صورتی که رنان سیمرغ و گاهی هم اشکال زنبور و پروانه هااضافه می شود .

اپرای روی زمیناپرای روی زمین


در این نقشه ژنرال روی سیاه با پیشانی بزرگ و ابروهای برچسته چشمان درشت و برجسته و بینی پهن ، قهرمان ، با جلال و نیرومند ژنرال ها را نشان می دهد .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی