نقاشی سال چین

نقاشی سال چین

قاشی" سال یکی از هنرهای مردمی سنتی چین است و تاریخ آن به سلسله " سونگ" ( 960-1279) بر می گردد .

اشیای خوشبختی و خجستگی مانند ماهی طلائی ، پسر و دختر کوچک و ژنرالهای معروف تاریخ چین و آویختن این اشیا در در منازل موضوعات اصلی نقاشی سال را تشکیل می دهد .

زمانی که عید بهار چین فرا می رسد ، تقریبا هر خانواده ای برای سعادت در سال نو نقاشی سال را روی دیوار و درب می چسباند . این نقاشی هر سال عوض می شود و به این سبب نقاشی سال خوانده می شود .نقاشی سال در سلسله های "مینگ " و چینگ " به بالندگی هنر رسید و در آن زمان در چین سه مرکز تهیه نقاشی سال از جمله " یان لیو چینگ" تیان جین ،"یان جیا فو" سان دونگ ؛ تائو هوا وو" سو جو " شگل گرفت .

نقاشی سال چوبی " یان لیو چینگ " تیان جین" هنر نقاشی سال چین را نمایندگی می کند . موزه نقاشی سال یان لیو چینگ یکی از طرحهای مهم پروژه حفاظت از نقاشی سال است ، در این موزه آثار منتخب نقاشی سال یان لیو چینگ به معرض نمایش گذاشته می شود ، به علاوه اتاق هنرهای دستی سنتی برای تهیه نقاشی هنردستی نیز به این موزه منتقل شده است ، همچنین نشستهای دانشگاهی در این مورد اغلب برگزار می شود .

نقاشی سال چین

نقاشی سال چیناطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی