کاغذ بری چینی

کاغذ بری چینی نقاشی است که روی کاغذ بریده و حکاکی می شود . کاغذ بری نوعی هنر مردمی چین با خصوصیات ملی است . هنر کاغذ بری به عنوان هنری است که همزمان با ساخت کاغذ در چین به وجود آمده و تاامروز تاریخ بیش از 2000 ساله دارد .

به دلیل آنکه مواد آن بدون مشکل پیدا می شود و هزینه آن کم و تاثیرات آن بسيار است ، کاغذ بری به یکی از هنرهاي زینتي سنتی و مردمی چین که بسیار رایج مي باشد ، تبدیل شده است . اكنون در بسیاری مناطق چین ، چه در مناطق ملیت هان نشین و چه در مناطق اقلیت نشین ، بسياری افراد کاغذ بري مي دانند و سبک های مختلف منطقه ای به وجودآورده اند. مردم با کاغذهای رنگی نقاشی های مختلف تهيه مي كنند تا محیط زیست و یا لباس را زینت دهند و زندگی را پررنگتر کنند .

موضوع کاغذ بری چینی شامل جشن اعیاد ، جشن محصولات فراوان ، داستان ها و اپرای مردمی ، کودکان و حیوانات و غیره . کاغذ بری معمولا پر از شادی زندگی است و اکثر آنان آرزوهای زیبای مردم نسبت به زندگی شان را نشان می دهند و مورد پسند مردم قرار می گیرند . وسايل اساسی بریدن کاغذ قیچی و قلم حکاکی بزرگ و کوچک است . قیچی برای بریدن چارچوب و نقش ساده مورد استفاده قرار می گیرد . قلم حکاکی بزرگ برای حکاکی بخش ضخيم و خط و قلم کوچک برای حکاکی نقش کوچک و باریک استفاده می شود .

کاغذ بری چینیآ

ثار هنر کاغذ بری معمولا دارای اهمیت نمادين است . قبلا کاغذ بری برای زینت اشیای قربانی براي اجداد و رب النوع استفاده می شد . بعدها ، مردم به تدریج با استفاده از کاغذ بری دیواري ، در و پنجره ، ستون خانه ، آینه ، چراغ و فانوس را زینت می دادند . حالا ، کاغذ بری به غیر آنکه بطور مستقیم روی پنجره چسبانده می شود ، نیز نمونه نقش روی کفش ، بالین ، دستمال ، پیش بند و چینی است . بعضی ها در روی جلد کتاب و صفحه مصور مورد استفاده قرار می گیرد . بعضی کاغذ بری های خوب ساخته شده هدیه اي مطلوب براي دوستان هستند .

به سبب تفاوت مناطق و علاقه مردم ، فن و سبک بریدن کاغذ نیز ویژگی های مختلف دارد . بطور خلاصه ، کاغذ بری جنوب چین ظریف و زیبا است و کاغذ بری شمال چین دارای خطوط نیرومند است . البته ، سبک های کاغذ بری مناطق مختلف بر یک دیگر تاثیر گذار است . مثلا ، کاغذ بری " فو یان " استان

" آن هوی " چین نیرومندی کاغذ بری شمال و ظریف کاری کاغذ بری جنوب چین را آمیخته است و نشان مي دهد . کاغذ بری چین در جهان شهرت دارد . هر سال بسیاری علاقمندان کاغذ بری از آمریکا ، رومانی ، کانادا ، استرالیا و سنگاپور برای یادگیری فن بریدن کاغذ به چین می آیند . کاغذ بری به پل تبادلات هنر چین و کشورهای خارجی تبدیل شده است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی