نقاشی سال استان سان شی

نقاشی سال استان سان شی

نقاشی سال استان سان شی به دو بخش جنوب و شمال تقسیم می شود . مرکز نقاشیشمالی در منطقه " دای تون " و شهرستان " این شیوان " بوده و نماینده آن نقاشی روی پنچره است و مضمون آن بطور عمده داستان های اپرایی است و همچنین پرندگان ، حیوانات ، گل و میوه و سبزیجات را شامل می شود .

نقاشیسال جنوب " سان شی " شامل نقاشی خدای نگهبان ، اسب کاغذی ، نقاشی روی فانوس و غیره است . شیوه کار آن هم چاپی و هم دستی است و هم کروماتوگرافی است شامل رنگ های قرمز ، صورتی ، زرد ، سبز و مشکی که تناسب آن شدید و سبک نقاشی آزاد است .

در این نقاشی سال فرشته شاه اسب در مرکز ایستاد و در اطراف آن فرشته های گائو ، اسب و گوسفند دیده می شود . ترکیب نقاشی هم تناسب دارد هم متغیر و زنده دل است . حالت پرسناژها طبیعی و رنگ ها قدیمی و روشن است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی