"یون جیان" زینت شانه به شکل ابر

"یون جیان"نوعی زینت شانه است که بعد از سلسله "سوی"(618-581) شکل گرفته است و دورگردن و روی شانه قرار دارد. در سلسله " تسین (1644- 1911)"یون جیان" در میان قشرهای مختلف جامعه توسعه یافته و به خصوص زینت عروسان مورد استفاده قرار گرفت . پس در ایام عید هم ازآن استفاده شد ."یون جیان" معمولا از دو لایه و 8 قطعه تشکیل شده و روی آن به اشکال گوناگون گلدوزی می شود و کار روی آن بسیار ظریف است. در نقشه زیر "یون جیان" از استان" خه نن" واقع در مرکز چین دیده می شود که یکی از هنرهای محلی محسوب می شود.


"یون جیان" زینت شانه به شکل ابر "یون جیان" زینت شانه به شکل ابر


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی