کفش گلدوزی شده ملیت " یی"

پوشاک ملیت " یی " واقع در جنوب غرب چین ویژگیهای منطقه ای خاص دارد که شامل درجه بندی ، سن ، ، افکار سنتی ، زیبایی شناسی و رسوم سنتی " یی "ها است . هنرهای دستی گلدوزی این ملیت شیوه های مختلفی دارد .

کفش گلدوزی شده ملیت " یی"

در این نقشه کفش گلدوزی شده زنان ملیت " یی" استان "یون نن" شبیه دو قایق کوچک و شکل آن زیبا است . این نقش بر روی زمینی سفید گلهای سرخ ، زرد و آبی و علامت های دیگر دوخته شده است . گفته اند که یک جفت کفش گلدوزی شده یک عروس را نجات داده است ، به همین دلیل دوشیزگان ملیت " یی " هنگام عروسی کفش گلدوزی می پوشند تا زندگی آرامی داشته باشد .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی