کیسه کوچک پول معطر

کیسه کوچک پول معطر نوعی هنردستی مردمی چین نه تنها برای گذاردن در زیر وسایل کوچک مورد استفاده بوده بلکه خود یک شی تزیینی به حساب می آید . اشکال این نوع کیسه گرد ، بیضی ، چهار گوش ، مربع و یا شکل میوه هلو ، انار ، کدوی غلیانی ، گلدان و غیره است . این کیسه معمولا به در کمر آویخته می شود . در داخل کیسه مواد معطری قرار دارد که می تواند پشه ها را بیرون رانده و میکروب را بکشد . نقشه های کیسه پول معطر گلها ، پرندگان ، حیوانات ، علفها و حشرات ، کوه ها و رودخانه ها یا انسان و حروف حجسته و مبارک و یا اشعاراست .

کیسه کوچک پول معطرکیسه کوچک پول معطر


در این نقشه کیسه کوچک پول معطر به شکل قورباغه است . بر لبه های آن نقش حیوانات دوازده گانه برای نشان دادن سالهای قمری چین و افسانه ها درباره کره ماه طراحی شده است . کار گلدوزی این کیسه ظریف است و رنگ های آن شادی بخش می باشد و پرسناژهای آن زنده و جالب به نظر می رسد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی