لباس شیک " پن یائو"

مردم ملیت " یائو در جنوب چین زندگی می کنند . آنها بیش از 7نوع لباس دارند و در نواحی مختلف لباس ها متفاوت است . لباس زنان "پن یائو" ناحیه خودمختار ملی "گوانگ شی" برای پیران و جوانان یک شکل است .


لباس شیک " پن یائو"

دراین نقشه لباس و آرایش شیک زنان محل دیده می شود . آرایش و نقشه روی لباس نسبتا متمرکز و ظریف است . نقشه لباس از سه قسمت تشکیل می شود . 1- شکل ردیف انسان 2- نقشه کوچک با 14 خط 3- نقشه با شکلهای 4 گوش ، لوزی یا راه راه که چابکی وزیبایی و محبت قلبی زنان "پن یائو" را به خوبی نشان داده است.


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی