گلدوزی ملیت میائو

در استان گوی جوی واقع در جنوب غربی چین تعداد زیادی اهالی ملیت میائو زندگی می کنند، لباس های گوناگون دارند که بطور عمده به دو قسمت معمولی و جشن تقسیم می شود. در اعیاد و روزهای عروسی لباس جشن می پوشند ، لباس ها و زینت های روی سر با تکنولوژی صنعتی پیچیده تهیه شده و کار دقیق وظریف است . مضمون گلدوزی ملیت میائو غنی است. مثلا اژدها، پرندگان ، ماهی ، طبل برنزی ، گل ها ، پروانه ها و تاریخچه ملیت . در این نقشه کمربند روی رنگ سفید پروانه ها و اژدهای هزار پا گلدوزی شده که دیدنی است . این نمونه سنتی گلدوزی ملیت میائو محسوب می شود.

گلدوزی ملیت میائو

در گلدوزی ملیت میائو نقشه سوار شدن انسان بر روی اژدها فراوان رسم می شودو بیانگرقهرمانی و سلیقه مردم ملیت میائو است . نقاشی هایی نظیر آموزش اژدها ، جفت اژدها، احترام و جسارت انسان در برابر اژدها را نشان می دهد. به علاوه در این نقشه پروانه ها، پرندگان ، آدم ، اژدها همگی با سر انسان دیده می شود .

در وسط نقشه شکل سیمرغ یا انسان دوخته شده که شبیه ماهی است . شکل پروانه که تغییر کرده به مضمون توجه دارد نه ظاهر . زمینه این نقشه سیاه رنگ بوده و رنگ اصلی قرمز است که با آرایش رنگهای سفید و سبز آمیخته است و تاثیرات دید آن جالب است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی