پارچه رنگرزی آبی

پارچه رنگرزی آبی چیت سنتی رایج در جنوب رود یان تسه بود که با پنبه بافته و توسط روستاییان تهیه گردید. مواد رنگی آن باقی مانده آبی رنگ جامد ناشی از گیاه نیل پوسیده شده در آب است که می تواند رنگ سفید شیمیایی و رنگ آبی مختلف به وجود آورد و رنگ آن بسیار روشن و شفاف است و به بدن انسان ضرر نمی رساند و ثابت است . در گذشته پارچه رنگرزی آبی مورد استفاده وسیع قرار می گیرد ، برای نمونه ، روی لحاف ، البسه ، پشه بند ، پرده درب و غیره .در این نقشه لباس زنانه نمایشگاه چیت رنگرزی آبی رنگ شانگهای دیده می شود ، همچون لباس نو می باشد ، روی پارچه کدو ها سمبل ادامه پایداری نسل ها و گل " مو دان " سمبل ثروت و مقام بالا و هلو سمبل عمر طولانی است که بسیارظریف به نظر می رسد . این لباس نمونه سنتی زنان روستایی جنوب چین در زندگی معمولی آنان است، ساده اما لطیف است .

پارچه رنگرزی آبی

پارچه رنگرزی آبی


کنون اینگونه پارچه ها مورد پسند بسیاری جوانان و خارجیان است ، آنان با این پارچه ها لباس تهیه می کنند یا خانه هایشان را آرایش می دهند .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی