زیرپوش

زیرپوش برای پوشاندن سینه و شکم لباس سنتی چین است. شکل آن چهارگوش و یا مربع مستطیل است . گوشه بالای آن را بریده و به شکل مقعر ونیم دائره در می آورند ، گوشه پایین آن نیز گرد است.

غالبا زیرپوش دارای نقشه چاپی یا گلدوزی شده است و رنگ چاپ آبی می باشد . مضموع آن بیشتر حاوی داشتن فرزند پسر است ، " چی لین پسررا می آورد" ، "سیمرغ با گل مودان" ، "سالها باقی مانده و غیره . مضمون گلدوزی بیشتر در داستانها یا آداب و رسوم محلی است مانند کلاغ زاغی روی درخت گل یخ ، حرکت یک جفت اردک روی آب ، گل نیلوفر و غیره که نماد خوشبختی ، سعادت و سلامتی و دوری از بدبختی است.

زیرپوش


رنگ زیرپوش گلدوزی شده قرمز و سبز است و روی آن پرسناژهای داستانهای گلدوزی شده و پرسناژهای گلها هم طبیعی به نظر می رسد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی