قفل بند دار عمر طولانی

قفل بنددار نوعی گردنبند خوشبختی است که در گذشته کودکان ملت "هان "معمولا از آن استفاده می کردند . معمول این است که در یک گردن بند نقره ای یا یک حلقه نقره ای یک مدال به شکل قفل آویخته می شود . انواع آن شامل حلقه گردن ،زنجیره گردن و قفل ناف است . هنگامیکه سن یک طفل به یک ماه می رسید ، خویشاوندان معمولا این نوع قفل را به طفل هدیه می دادند ، پسران و دختران تا زمان عروسی می توانستند از این قفل استفاده نکنند .

در گذشته به علت پایین بودن سطح پزشکی و شرایط اقتصادی ، بسیاری کودکان می مردند . خویشاوندان از خدا می خواستند تا به کودکان عمر طولانی بدهد .آنها با این قفل دیوها و اجنه را دربند می کردند.

قفل بند دار عمر طولانی

در این نقشه در مرکز قفل چهار هیروگلیف چینی به معنای " ثروت و مقام " حکاکی شده و خوشنویسی آن بسیار دیدنی است . زیر هیروگلیف ها نقشه دوستی در باغ هلو " لیو به " " گوان یو " و جان فی " سه قهرمان سلسله سه کشور دیده می شود . رگه های حجسته از جمله بازی شطرنج ، آهو و درنا در فرهنگ چین که نشان دهنده عمر طولانی است نیز دیده می شود . این صنعت ظریف است . سه فرد یاد شده پرسناژ های پرا هستند .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی