لباس و زیور آلات ملیت " بای"

در استان" یون نن" در جنوب غرب چین بیش از 20 اقلیت ملی وجود دارد و همه آنها در صنایع هنرهای دستی مهارت دارند . آنها شیوه های رنگرزی ، بافندگی، گلدوزی ، دوزند گی ، نقاشی و چاپ هزاران نقاشی را به وجود آوردند. نقاشی اعم از ساده وپیچیده ، آزاد و طبیعی است.

صنعت بافتگی و گلدوزی استان " یون نن" تاریخ حدود سه هزار ساله دارد و هنوز در حال شکوفایی است. گلدوزی روی دامن ودستمال در بخشی از لباس یا تمام لباس دیده می شود.

لباس و زیور آلات ملیت " بای"


نقشه گلدوزی ملیت " بای" در "دالی " بیشتر گل ها است. مثلا روی روسری ، کمربند ، روبان ، بند ، نوار کلاه یا کفش . در این نقشه لباس معمولی دوشیزگان ملیت "بای" دیده می شود. آرایش سر سفیده است و موبند قرمز رنگ نشانه شوهر نکردن دوشیزه است . لباس بیرونی ارغوانی روشن و دکمه ها نفره ای بوده و لباس زیرآبی رنگ و دامن با آرایش گلدوزی روی کمر دیده می شود. تمام لباسها بسیار ساده و بی ریا است.


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی