کفی کفش

در عادات و رسوم چین تزیینات گلدوزی لباس و کلاه و کفش بیانگر آرزوی نیکی و آرمان خواهی خویشاوندان و نزدیکان است .

این نقشه کفی کفش دوخته شده مادر شوهر برای عروس است . ته قرمز رنگ آن به معنای خوشبختی عروسی می باشد و سرور و شادی مادر شوهر را بیان می کند . در شعر قدیمی چین کلمات " ساقه های لاینقطع و پیوسته " به کار رفته است که معنی پیوستگی می دهد . این سمبل ادامه لاینقع بودن نسل ها است . به علاوه در بعضی نقاشی ها تصویر پروانه ها ترسیم شده است که بیانگر آرزوی مادر بودن در خانواده می باشد . رنگ های این کفی روشن بوده و ضمنا با یکدیگر تضاد است . رنگ های سبز تیره و ارغوانی کم رنگ آرامش دهنده است . خطوط آن آزاد و ترکیب نقش و رنگ آن مناسب ، زنده ، طبیعی و منظم است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی