مجسمه خدا یان در هنرهای زیبای مردمی چین(3)

مجسمه خدا یان در هنرهای زیبای مردمی چین(3)

عبادت به خدایان اصنافی در میان مردم چین رایج بوده است است ، مراسم در چه زندگی روزمره و ایام عیاد و تعطیلات رسمی به عبادت خدا ی نیاکان در مساکن ، کارخانه ها و مغازه ها می پرداخته اند و برخی برای رفع بیماری و بلایا خدای دارو را عبادت کرده اند . خدای شاه دارو " شن سو میائو "، بیان چو " ، " هوا توا"، " لو دونگ بین " ، " لی شی جن " و پزشکان مشهورباستانی دیگر را شامل می شود .

در این نقشه شاه دارو " وی جن ژن " بود ، او با یک دست دارو وبا دست دیگر کدوی غلیانی مخصوص برای گذاشتن دارو را نگه می دارد . در دو طرف او دو کودک ایستاده اند . شکل آدم ها متفاوت بوده و سیما و ویژگیهای چهره " وی جن ژی " برجسته تر تزیین شده است . این نقشه از نمونه های موجود در یجینگ دارد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی