خداها در هنرهای زیبای محلی چین (4)

خداها در هنرهای زیبای محلی چین (4)

استان یون نن در جنوب غرب چین ناحیه اقلیت نشین است . در آنجا عبادت رب انوع ویژگی خاص دارد و گاهی سحرآمیز است ، بخصوص در ناحیه ملیت " بایی" سبک نقاشی و حکاکی ابتدایی و ساده است و غالبا بی معنا می باشد ، نقاشی ظریف نبود بلکهابتدایی و آزاد است و شیوه عبادت هم از نواحی دیگر بغرنج تر است .

در ناحیه " بای " نشین " دای لی" مردم وقتی که اجاق جدیدی می زاسند غالبا در خارج درب اورو کاغذی پولی " شکل پول " را می سوزانند تا الهه آتش را مشاهده می کنند. اسم این الهه امپراتوز اژدها ی آتش است .

در این نقشه امپراتور اژدهای آتش لباس شاه بر تن دارد . پرسناژ آن موقر و جدی است و در اطراف آن یک آژدهای در حال پرواز و شعله آتش دیده می شود . در پایان 4 هیروگلیف چینی " امپراتور اژدهای آتش حکاکی شده است . این نقشه دارای سبک ملیت " بای " منطقه " دای لی" است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی