خدا یان در هنرهای زیبای مردمی چین ( 5)

خدای زمین عمومی ترین خدای در رسوم مردمی چین به حساب می آید . عبادت خدای زمین ناشی از پرستش زمین و خاک است . در سلسله مینگ ( 1369-1644) معابد زمین زیاد بود و اسم های زیادی برای این معبد وجود داشت . علاوه بر معبد زمین ، مردم با چند سنگ می توانستند یک ساختمان درست کنند . در داخل آن یک سنگ به حالت ایستاده نگه می داشتند و مردم آن را خدای زمین می نامند . پرسناژ نمونه خدای زمین روی سفید ، ریش سیاه ، گردن گرد و صورت متبسم با خنده درخشان و تابناک دارد .

خدا یان در هنرهای زیبای مردمی چین ( 5)

خدای زمین در این نقشه اسب کاغذی شهر" هان جو" استان "جه جیانگ "واقع در جنوب و شرق چین است ، در چپ و راست خدای زمین گاردها ایستاده اند


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی