خدایان در هنرهای زیبای مردمی چین ( 6)

" بودیسات " گوان این " (یکی از چهار بودیسات بزرگ دین بودا ست ، بودیسات اشاره به کسی است که ریاضت کشیده ، اما هنوز به مقام بودایی نرسیده است . پس از ورود به چین این بودیسات چینی شده و با اعتقادات مردمی پیوند خورده و از بیشترین پیروان برخوردار گشت .

طبق تعلیمات بودا ، زندگی و مرگ و جنسیت برای بودا معنی ندارد و آنها می توانند بر حسب تقاضای مردم هویت شان را تغییر دهند . از سلسله تانگ چین به بعد ، بودیسات " گوان این " معمولا قیافه زن داشته است . به عقیده مردم این بودیسات از مردم دفاع می کند . آنها را از بلایا دور می سازد و به آنان فرزند می دهد ، لذا مورد اعتقاد بسیاری زنان قرار دارد . در این نقاشی در چب و راست بودیسات "گوان این" چهار پیشخدمت ایستاده اند ، این مجسمه چوبی کار دست است و زنده به نظر می رسد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی