آدمک کاغذی شهرستان " چائو" استان " شاندونگ"

در این نقشه آدمک های کاغذی در مراسم عزاداری شهرستان " تائو" استان "شاندونگ" دیده می شود. پرسناژها از یکی از داستانهای معروف قدیمی چین گرفته شده است . هنرپیشگان با توسل به شیوه های تا کردن کاغذی و نقاشی شجاعت " جانگ فی" را به خوبی نشان داده اند.


آدمک کاغذی شهرستان " چائو" استان " شاندونگ"آدمک کاغذی شهرستان " چائو" استان " شاندونگ"

آدمک کاغذی شهرستان " چائو" استان " شاندونگ" آدمک کاغذی شهرستان " چائو" استان " شاندونگ"

در این نقشه " جانگ فی"خشمگین می باشد و با یک شمشیر دیده می شود و وضعی مبالغه آمیز دارد و کار تهیه اثر بغرنج است.

" لو جی شن" پرسناژی در داستان " کنار آب" یکی از 4داستان معروف قدیمی چین است که قهرمان و مبارز ضد نیروهای شرور و ژنرال مهمی در میان قیام کنندگان " لیان شان" بوده است .

در این نقشه " لو جی شن" در دوران جنگل بطور مخفیانه از " لین چون" که در حبس است دفاع می کنند و درلحظه ای حساس از پشت درختان بیرون آمده و " لین چون" را نجات می دهد. این نقشه همان لحظه حساس را توصیف می کند. " لو جی شن" دو نفر را به زمین انداخته است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی