مجسمه کاغذی چین

مجسمه  کاغذی چین

مجسمه کاغذی چین از مراسم تشییع سرچشمه گرفته و نوعی هنر مردمی است که کاغذبری ، مجسمه گلی و نقاشی رنگی به نحو احسن در آن باهم آمیخته است . مردم معمولا در برگزاری مراسم قربانی از مجسمه کاغذی استفاده می کنند .

مجسمه کاغذی شامل چهار نوع است : 1: مجسمه فرشتگان که در مقابل مقبره ها سوزانده می شود . 2: آدمک که پسر و دختر ، آدمک های اپرایی و افراد دیگر را شامل می شود . 3: ساختمان ، مانند دروازه و عمارت ، ساختمان نشانه و وسایل حمل و نقل . 4: ظروف ، مانند ظروف غذایی و ظروف برای گذاشتن اشیای قربانی . آثار مجسمه کاغذی جالب و فناوری آن پیشرفته است .

آدمک های کاغذی در این نقشه یک افسر بوده و یک نوجوان است ، افسر کلاه و زره پوشیده ، ریش بلند دارد و بسیار قدرتمند و شجاع به نظر می رسد . نوجوان لباس سرخ پوشیده و روی لباس او برگ های گل نیلوفر دوخته شده است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی