اسب کاغذی

اسب کاغذی

اسب کاغذی حکاکی روی چوب در چین است . معمولا چاپ و کار دستی در آن مخلوط است. روی نقشه چاپ شده رنگهای قرمز و سبز آزادانه نقاشی می شود و بسیار روشن است.

در جنوب شرقی چین مانند استان " جیانگ سو " و " جه جیانگ" شیوه ساخت اسب کاغذی بغرنج تر و خصوصیت نقاشی برجسته تر است و فنون و مضمون آن ویژگی خاصی دارد. کار نقاشی و حکاکی ظریف و خطوط آن آزاد است.

در نقاشی عید بهار اسب کاغذی غالبا مضمون دریافت پول را دارد و نماد ثروت است.

دراین نقشه مامور صندوق پول ،کلاه و لباس یک مامور را به تن دارد . مهربان به نظر می آید و چهار زیر دست مرد و زن دارد. این مامور مقابل در صندوق نشسته و صحنه ریختن پول به داخل صندوق نشان داده می شود ، روی میز ترازو و پول قدیمی قرار دارد و زیرمیز سطلی پراز پول موجود است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی