ماسک خدایان تبتی

ماسک خدایان تبتی

"پرش خدا" یکی از فعالیت های پرشکوه مذهبی تبت است . اکثر ماسک های خدایان تبتی ماسک حکاکی سه بعدی و کمی از آنها ماسک های دو بعدی پارچه ای است . علاوه بر مجسمه های بودا ، بودیسم و راهبه های معروف سلسله های مختلف ، نقشه فرشته های آسمانی ، اجنه و دیو ها ی افسانه ای نیز بر روی ماسک های تبتی دیده می شود .

ماسک تبتی سه نوع دارد ، ماسک " جیام" ، ماسک آویزان و ماسک اپرای تبتی . در این نقشه خدای حافظ از ماسک " جیام" است . خدای حافظ انواع فراوانی دارد . رنگ روی این خدای حافظ سرمه ای است . خدای حافظ سه چشم دارد . ماسک خدایان تبت با قیافه های مهربان و نابکارانه برای توصیف موضوعات مذهبی بکار می رود . بدون آشنایی با معابد و مراسم مذهبی درک موضوع و نقش آن بعید به نظر می رسد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی