اپرای روی زمین

اپرای روی زمین در بسیاری نواحی استان " گوی جو " واقع در جنوب غرب چین بسیار رایج است و بطور عمده در ناحیه " آن شون " متمرکز است. در ایام عید بهار و عید فانوس در دهکده های " آن شون " همه جا برنامه های اپرای روی زمین که به وسیله خود روستاییان ساخته و اجرا شده ،دیده می شود . هدف مردم از اجرا ی این برنامه خارج کردن دیو و بلا و نیز گذراندن ایام عید به خوشی است . پرسناژهای مضمون اینگونه اپرا فقط نمایش نبردها در داستان های تاریخی است و در این نمایش بسیاری پرسناژها قیافه وحشتناک دندانهای دراز دارند تا محیط اپرا زمره تر به نظر می رسد و مردم از آن لذت ببرند.در این نقشه صورت و کلاه ژنرال حکاکی می شود و با یک گوش قابل حرکت به صورت واحد کل در می آید . شیوه هنر مبالغه آمیز و برجسته و کار حکاکی ظریف و دقیق است . بخصوص ابرو ، چشم و دهان کاراکتر پرسناژ را بنحو احسن بیان کرده است .


اپرای روی زمین

هنرپیشگان محلی صورت پرسناژها را به پنج نوع تقسیم می کنند : مقامات غیر نظامی ، ژنرال ها ، افسران جوان ، پیران و زنان . کلاه و بال و گوش ویژگی صورت پرسناژهای اپرا روی زمین " آن شون " به شمار می آید. روی کلاه مردان تزئینات اژد ها سیمرغ و گاهی هم اشکال زنبور و پروانه هااضافه می شود .

اپرای روی زمین

در این نقشه ژنرال رو سیاه با پیشانی بزرگ و ابروهای بلند چشمان درشت و برجسته و بینی پهن ، به شکل یک قهرمان ، با جلال و نیرومند به نظر می رسد و قدرت و اقتدار اژدها را نشان می دهد .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی