ظروف چینی (3)

ظرف سفالی با پرسناژهای اپرا سبک هنر سفالگری " جیه شو" استان "آن خوی" درمرکزی چین را مجسم می سازد. مضمون آن ناشی از داستان های اپرا است. دو نفر یکی مامور کشور و دیگر ژنرال است. صحنه دارای رنگ قهوه ای مایل به قرمز می باشد و دو پرسناژ بسیار برجسته اند. مامور کشور جلو میز ایستاده ، یک دست را به ریش خود گرفته و دردست دیگر بادبزن دارد . احساسات چهره اش ملایم و زنده است. در حالی که ژنرال در پشت شمشیر آویخته شده و با یک دست ریش خود را گرفته و دست دیگر را بالای سر گذاشته و یک پای خود را بلند کرده و به هیجان آمده است . لباس هر دوی آنها عین پرسناژ اپرا ست . آنها شبیه مجسمه اند. خطوط حکاکی شده است . شکل ظرف ساده و صمیمی به نظر می رسد

ظروف چینی (3)


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی