ظروف چینی(4)

ظروف چینی آبی و سفید رنگ در سلسله چینگ(1368-1206) توسعه یافته و کوره های رسمی ، دولتی و غیر رسمی در آن زمان ساخته شد و کوره های غیر رسمی در نواحی مختلف کشور ایجاد گردید .

میزان تولید آنها ازکوره های رسمی زیادتر بود. سبک و فراورده ها هم گوناگون بود و فراورده های ظریف مورد استفاده مامورین و بازرگانان و پولداران قرار می گرفت. در حالی که فراورده های معمولی مورد استفاده مردم ساده بود .

خصوصیت ظروف چین آبی و سفید رنگ زنده دل وساده بوده و سبک نقاشی آن طبیعی و بی پروا است و مضامین زیادی دارد. مانند داستانها و پرسناژهای منعکس کننده زندگی اجتماعی و آداب و رسوم ،کوهها و رودخانه ها، پرندگان و حیوانات که نماد خوشبختی هستند ، گلها و سبزیجات ، علامتها ، سعادت و غیره . بعضی قسمتهای جالب در داستانها یا اپراها ماهرانه توسط هنرپیشگان در آرایش ظروف چینی به کار رفته و سیمای نوین و ویژه ای پیدا کرده است.

ظروف چینی(4)


در این نقشه شکل کاسه ساده و بی پیرایه است و رنگ شیمیایی دارد ونسبتا کلفت است . داخل وهم خارج کاسه آرایش شده و کاسه بسیار محکم و می تواند از گرما پیشگیری کند . در وسط آن پرسناژ یک ژنرال دیده می شود که بیشتر به ژست و حالت توجه دارد. پرسناژ و خطوط آرایش متنوع و منظم است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی