ظروف چینی (6)

در این نقشه قوری چینی آبی و سفید رنگ چه از لحاظ شکل و چه از لحاظ نقاشی دارای سبک محلی است. دهنه قوری بسیار جالب است ودر بخشهایی از آن خطوطی رسم شده است .

ظروف چینی (6)

در قسمت اصلی نقشه "چی لین " جانور افسانه ای که یک شاخ در پیشانی دارد، پسر را می آورد . پرسناژ ساده و بی پروا است. خطوط آن طبیعی و آزاد است. دیدنی و جالب می باشد و مردم دیدن آن احساسات صمیمت می کنند


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی