ظروف چینی ( 9)

در سلسله "سان " ( 1600-1046قبل از میلادی )نقشه اژدها بر روی ظروف مفرغی غالبا دیده می شود ، در داستان قدیمی چین حیوانی شکم باره وجود داشت و در ظروف برنزی آنزمان غالبا شکل سر به عنوان تزیین حکاکی می شد

ظروف چینی ( 9)

در سلسله های یوان ، مینگ و چینگ ( 13قرن -19قرن ) سینی نظیر این نقشه دیده می شود .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی