بنای خاکی اهالی جنوب چین

منظور از بنای خاکی ، بنای چوبی و خاکی با دیوار خاکی اهالی است که بیشتر در دهکده های اهالی " که جیا " در جنوب غرب استان " فو جیان" واقع در جنوب چین دیده می شود و بنای خاکی" که جیا" نامیده می شود.

شکل بنای خاکی سنتی متنوع است. مانند گرد ، چهار گوش ، کعب مستطیل، نیم دایره ، ببضی ، پنج گوش . بنای گردخاکی بنای بسته است که شکل حلقه ای دارد مردم که جیا" برای دفاع از خود ساخته اند. دیوار بیرونی از خاک بیشتر به ارتفاع یک متر ساخته شده و معمولا 4 طبقه دارد . داخل بنا حیاط خلوت وجود دارد و چاهی در آن دیده می شود . فقط یک درب خروجی موجود است. طبقه اول بنا آشپزخانه و غذاخوری است که پنجره ای به بیرون ندارد. طبقه دوم انبار است که پنجره های کمی دارد . طبق سوم به بالا اطاقهای خواب است و راهرو در این بنا تعبیه شده است. درب و پنجره تمام اطاقها به طرف راهرو است.

بنای خاکی اهالی جنوب چین

بنای خاکی اهالی جنوب چین


فنون ساخت دیوار خاکی بناها عالی است و می تواند سنگینی بنای بزرگ را تاب بیاورد . طراحی بنا علمی است. دراین بنا جمعیت زیادی از یک خانواده زندگی می کنند که نه تنها مسئله زندگی را حل کرده بلکه در حفظ اصول اخلاقی ، قربت و نسبت خونی ، اصول اخلاقی و هدف زندگی انسان نقش مهمی ایفا کرده است. ر این نقشه بنای خاکی گرد ویژگیهای زیادی دارد.


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی